Forventninger til udøvere og forældre


Træning og fremmøde


Cheerleading er en holdsport – og ingen kan undværes! Mangler en enkelt udøver, står en hel gruppe uden mulighed for at træne de planlagte øvelser. Det er derfor utrolig vigtigt, at man som udøver dedikerer sig til at træne på de fastsatte træningstider.

Vi vil helst ikke bruge ordet mødepligt, men vi vil gerne, at man møder til alle holdets træninger.


I cheerleading er det derfor ikke muligt at komme til træning, når det lige passer – der er mange holdkammerater, hvis træning afhænger af alles tilstedeværelse!


I begyndelsen af hver sæson fortæller trænerne alle hold om holdets træningsplaner gældende frem til jul samt planer om øvrige aktiviteter for sæsonen.


Trænerne fortæller også hvilken træner der modtager afbud i tilfælde af sygdom samt deadline for øvrige afbud, som måtte forekomme på sæsonplanen, f.eks. konfirmation, rejser etc.


Det er vigtigt, at forældrene er med at tage ansvaret for og med udøveren, så han/hun kigger kalenderen igennem og melder afbud i god tid. Som udgangspunkt vil vi gerne, at det er en forælder, der melder afbud på udøverens vegne.