PRAKTISK INFO

KONKURRENCER

Alle vores hold i klubben er konkurrence eller opvisningshold. Derfor forventes det også at man deltager ved de konkurrencer/opvisninger som holdet stiller op til. Det er omkring 2-3 konkurrencer/opvisninger holdene deltager ved i løbet af hele sæsonen.


Vi gør opmærksom på, at det er vigtigt man kommer til alle træninger, da cheerleading er en holdsport.

Vi tager selvfølgelig forbehold for sygdom mm., men vi forventer at man passer sin træning. Hvert hold har et regelsæt for fravær og der bliver ført fravær til hver træning. Ved for meget fravær kan man risikere ikke at kunne deltage ved konkurrencer/opvisninger.


Så snart klubben får konkurrencedatoerne og steder som kommer i sæsonen, vil de blive offentligtgjort på vores forside. 

KONTINGENT

Her i klubben betales kontingent hver måned. Bliver opkrævet via. app'en Holdsport.


Tiny (3-8 år) og Mini 1 (8-12 år) : 150 kr. pr. måned*


Mini 2+3 (8-12 år) : 250 kr. pr. måned*


Youth (12-15 år) : 250 kr. pr. måned*


Senior (16 + år) : 250 kr. pr. måned*


* Desuden betales leje for konkurrence-/opvisningsdragt.
200 kr. ved indmeldelse + efterfølgende årligt i juli måned.
(Se yderligere nederst på denne side).


Vi giver søskende-rabat på hold, hvor kontigent er 250 kr. pr. måned.

Send en mail til jamfrhcheer@gmail.com, hvis du indmelder mere end ét barn.ØVRIGE OMKOSTNINGER

Når vi deltager ved konkurrencer, vil der altid være en egenbetaling på deltagergebyr pr. udøver. Deltagergebyret varierer fra konkurrence til konkurrence. Det er noget som skal betales, for at en udøver kan deltage til konkurrence. Derudover kan der forekomme transport, samt overnatnings omkostninger, alt efter hvor i Danmark en konkurrence bliver afholdt. Vi laver altid samlet transport til konkurrencer, hvis disse ligger langt væk. Til de forskellige konkurrencer er det også muligt at købe t-shirts mm., dette er også en egenbetaling, dog er dette valgfrit.


Hver sæson får hvert hold en ny konkurrencesløjfe. Prisen for sådan en sløjfe ligger på 150 kr. Det er et krav at man køber sløjfen, da alle udøver skal være ens på holdet til konkurrencer/opvisninger. Ved køb af denne, er det ens personlige sløjfe, som skal passes på og man må beholde efter sænsonafslutning. Til de forskellige konkurrencer er det muligt at købe andre sløjfer, som man eventuelt kan bruge under træningen, da vi helst ikke ser at man har sin konkurrencesløjfe på til  træning.


I løbet af en sæson kan der være både cheer lejrskoler og cheer champs, dette er også en egenbetaling udover kontingenten, men er valgfrit om man vil deltage.


Derudover kan der forekomme omkostninger på både træningstøj, træningsdragt, samt sko. Hvide sko er et krav i cheerleading.Specielt vedr. konkurrence-/opvisningsdragt.

Klubben ejer konkurrence-/opvisningsdragten, som så lejes af klubben. Lejen på 200 kr. betales første gang ved indmeldelse og efterfølgende årligt i juli måned.


Dragten udleveres op til konkurrence af klubben, nyvasket og i pose. Når man har brugt dragten, må man ikke vaske den. Dragten kommes i den beregnede pose og afleveres ved næste træning.

Sker der noget med dragten - eller bliver dragten væk - dækker man selv omkostninger til en ny.