INDMELDELSE

Indmeldelse og betaling af kontigent foregår via app'en Holdsport, som kan downloades i App Store (iOS) eller i Google Play Store (Android). Vi hjælper dig gerne med at sætte Holdsport op på din mobil. Bare henvend dig til en af lederne i hallen ved træning.Klik her for at se kontigentsatser m.m.

Her i klubben giver vi søskende-rabat*

Send en mail til jamfrhcheer@gmail.com, hvis du indmelder mere end ét barn.*Der gives ikke søskende-rabat på holdene JAM Elegant (Tiny Level 1) og JAM Elephant (Mini Level 1), hvor der betales lavere fast kontigent.